ArchAeO B.V. | advies@archaeo.nl | T +31 40 2519270

 

Ontwikkelaars en bouwers

 

Ontwikkelaars en private bouwers zijn er bij gebaat om risico’s ten aanzien van een project zo goed mogelijk te beheersen. Archeologie is – net als bijvoorbeeld bodemverontreiniging en ongesprongen explosieven -  een van de vele aspecten waarmee in bouwplannen rekening moet worden gehouden. Dit begint al bij het voorbereiden van een bestemmingsplan, maar speelt vaak tot aan het verlenen van een omgevingsvergunning en soms zelfs nog daarna.

 

Van belang is de risico’s ten aanzien van archeologie in beeld te brengen en deze samen met de stakeholders, waaronder de bevoegde overheid, te benoemen en af te stemmen.  Als de risico’s (en kansen) eenmaal helder op ieders netvlies staan, is archeologie meestal nog ‘slechts’ een van de facetten die tijdens het proces naar een nieuwe woonwijk, een bedrijventerrein, infrastructuur of een huis moet worden ‘afgevinkt’.

 

Door onze ruime kennis en ervaring op het gebied van ruimtelijke ordeningsprocessen, archeologiebeleid en archeologisch projectmanagement, begrijpen wij als geen ander waarmee ontwikkelaars en private bouwers op dat gebied worden geconfronteerd.

ArchAeO kan u helder aangeven wat mag, wat kan en wat moet, welke risico’s op de loer liggen en hoe hiermee het beste kan worden omgegaan. Omdat wij de taal van ontwikkelaars, overheden en archeologen spreken, zijn wij een uitstekende partner om met u processen af te stemmen en deze voortvarend en zonder risico te laten verlopen.

 

ArchAeO kan u helpen bij het greep houden op het proces archeologie middels risicoanalyse, het opstellen van Programma’s van Eisen, het uitzetten van onderzoeken, contracteren van  archeologische onderzoeksbureaus, directievoering en tussentijdse afstemming met bevoegde overheden.

 

Indien de gelegenheid zich voordoet, wordt samen met u bekeken wat archeologie en cultuurhistorie op de langere termijn kunnen betekenen voor het project. Ervaring leert dat archeologie niet alleen maar gedoe hoeft te zijn, maar zeker ook kan bijdragen aan de uitstraling van het project en het welbevinden van toekomstige bewoners en gebruikers.

 

 

© ArchAeO 2018