ArchAeO B.V. | advies@archaeo.nl | T +31 40 2519270

 

Overige (semi-) overheden

 

Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen, landschaps- en natuurbeheerders hebben vaak een ruimtelijke opgaaf die bij uitvoering kan conflicteren met cultuurhistorische en archeologische belangen. Denk hierbij aan natuurontwikkeling in beekdalen, vernatting en verschraling van gebieden, het afplaggen van heide, het aanleggen van poelen en wallen, waterpeilverlaging, waterberging, dijkverhogingen en een project als Ruimte voor Rivieren. De kans dat archeologie en cultuurhistorie bij dergelijke projecten aan de orde komt, is groot.

ArchAeO zit namens gemeenten regelmatig om de tafel met de belanghebbenden en bekijkt met hen hoe archeologie en cultuurhistorie op correcte en zinvolle wijze hun plaats kunnen krijgen binnen een project.

 

Daarnaast biedt ArchAeO ook ondersteuning aan waterschappen bij hun ruimtelijke opgaaf, zoals de waterschappen Aa en Maas en Peel en Maasvallei. Laatstgenoemde wordt door ons ondersteund bij dijkversterkingsprojecten aan de Maas. Het kan hierbij gaan om procesbegeleiding

archeologie, het opstellen van Plannen van Aanpak en PvE’s, toezicht, beoordeling van rapporten en advies.

 

ArchAeO kan uw projecten op het snijvlak van ruimtelijke ordening en erfgoedbeheer met enthousiasme, kennis en ervaring ondersteunen. Wij vertellen u graag wat wij voor u kunnen betekenen.

 

 

© ArchAeO 2018