ArchAeO B.V. | advies@archaeo.nl | T +31 40 2519270

 

Diensten en producten

 

In onze dagelijkse praktijk houden wij ons bezig met vele facetten van archeologische dienstverlening en archeologisch management. Deze dienstverlening is gericht op het ontzorgen van onze opdrachtgevers.

 

Onze werkzaamheden omvatten:

 

  • Archeologiebeleid: het opstellen en implementeren van gemeentelijk archeologiebeleid

 

  • Beleidskaarten: (ondersteunen bij het) vervaardigen van gemeentelijke archeologische verwachtings- en beleidskaarten en (facet)bestemmingsplankaarten en het actueel houden daarvan daarvan

 

  • Opstellen en toetsen van bestemmingsplannen en aanvragen omgevingsvergunningen op het onderdeel archeologie en cultuurhistorie en het stellen van second opinions

 

  • Beoordeling onderzoeksrapporten en Programma’s van Eisen (PvE) opgesteld door archeologische bureaus

 

  • Selectieadviezen: het opstellen of kritisch evalueren van selectieadviezen

 

  • Procesbegeleiding: archeologie bij planontwikkelingen, waaronder het opstellen van een plan van aanpak, archeologische Programma’s van Eisen, risicoanalyse, begroting

 

  • Aanbestedingen: het verzorgen van Europese, nationale en onderhandse aanbestedingen voor concrete opdrachten of (meerjarige) raamovereenkomsten, het maken van schaduwcalculaties en het beoordelen van offertes

 

  • Project- en contractmanagement: toezicht en directievoering gericht op tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie

 

  • Publieksbereik: bij onderzoeksprojecten (persberichten, folder, open dag, rondleiding, tijdelijke tentoonstelling

 

  • Detacheringen: ter vervanging van een archeoloog of beleidsmedewerker archeologie bij ziekte of tijdelijke afwezigheid

 

© ArchAeO 2018